EINDSPEL | LEVENSEINDE GESPREKKEN

Hoe wil jij je levenseinde?
En je uitvaart?

Er valt tegenwoordig veel te kiezen, té veel lijkt het soms. Dat kiezen kan keuzestress opleveren. De andere kant van de medaille is dat je verantwoordelijkheid kunt nemen over het wel en wee in je leven. Oók over je overlijden en uitvaart.

Wil je meegaan in de medicalisering of de juridisering? Tot hoe ver? Of heb je eigen ideeën? In deze eeuw kun je die eigenheid, binnen zekere grenzen, gestalte geven.

Initiatiefnemer
Adriaan Bertens

Ik ben een mogelijk- maker.
Een vormgever.
Ervaren gespreksbegeleider.
Ik geniet van schoonheid. Verwonder.

Meer over Adriaan >>


Eindspel: lichtvoetige huiskamergesprekken

Vroeg of laat komt de dood. Wanneer, dat weet niemand. Hoe, dat weet ook niemand maar mogelijk kun je daar zelf voor een deel invulling aan geven. Wat er daarvoor op zijn minst nodig is, is stil staan bij dat einde. Een cyclus huiskamergesprekken helpt daarbij.

Meer info gespreksgroepen >>

Deelnemers delen hun ervaring

Doortje (67): "Ik wilde mee doen omdat ik ‘gedoe’ tussen mijn kinderen voorzie, als ik mijn sterven en uitvaren onduidelijk laat zijn. En dat wil ik niet, omdat ik dit als een bijzonder proces zie. Ik wist niet, waar ik aan begon met de gespreksgroep. Ik gaf me over. Ik ben graag samen. Het was ook een gelegenheid om zinvol te netwerken."

Meer >>

 

Wees de dichter van je leven.
Durf elke dag wat blauw in je blik,
wat rood in je handen,
een lach in je keel
en vooral,
vooral een ongekende tederheid
in je gebaren.

Vrij vertaald naar Jacques Salomé